fbpx

Loonheffing

Loonheffingen is een verzamelterm. Tot de loonheffingen worden gerekend de loonbelasting, de premies werknemersverzekeringen, de premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De loonbelasting drukt op uw werknemer; u spreekt immers een brutobedrag af en het verschil met het nettobedrag is de loonbelasting. Mits juist berekend is daarmee de kous af. De andere posten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de werkgever en verhogen daarmee de kostprijs van de werknemer. Loonheffingen zijn complex en dat wordt soms onderschat. Het is echter een forse kostenpost en verdient daarom uw aandacht.

Wij houden ons binnen de loonheffingen onder meer bezig met:

 • Werknemers en zzp’ers;
 • Buitenlandse werknemers;
 • Fictieve dienstbetrekkingen;
 • Piloten, zeevarende en andere bijzondere regelingen;
 • Het loonbegrip, de vrijstellingen en de nihilwaarderingen;
 • Gebruikelijk loon;
 • Auto en fiets van de zaak;
 • Administratieverplichtingen;
 • Anoniementarief;
 • Eindheffing en werkkostenregeling;
 • Premiekortingen;
 • Lage-inkomensvoordelen;
 • Hoge en lage WW-premie.

Bovenstaande heeft het karakter van een niet-uitputtende opsomming. Tijdens een fiscale APK kijken wij welke regelingen u nu toepast en of u die goed toepast. Maar dat is niet alles. Wij kijken ook of er mogelijke regelingen zijn die u niet of niet volledig benut. Vragen? Neem gerust even contact met ons op.

Fiscale APK aanvragen?

Uw telefoonnummer

Fiscale APK aanvragen?

Locatie

Sluiskade Noordzijde 104 
7602 HW Almelo

Contact

Tel : 088 027 00 00

Email : info@fiscale-apk.nl

Openingstijden

MA-VRIJ 08:30 – 17:30

Contact

Bent u geïnteresseerd in de fiscale APK? Laat dan uw gegevens achter. En wij nemen contact met u op.

Uw telefoonnummer

Contact

Locatie

Sluiskade Noordzijde 104 
7602 HW Almelo

Contact

Tel : 088 027 00 00

Email : info@fiscale-apk.nl

Openingstijden

MA-VRIJ 08:30 – 17:30