Omzetbelasting besparen?

De btw is voor de overheid een van de belangrijkste inkomstenbronnen. De wetgeving hieromtrent is bijzonder. We kennen de Nederlandse Wet op de Omzetbelasting 1968, maar deze is gebaseerd op een Europese richtlijn. Dat betekent dat we bij de toepassing van deze wet er niet aan ontkomen ook naar Europees recht te kijken. Toch speelt het grootste deel van de problematiek zich thans op nationaal niveau af, bijvoorbeeld op het gebied van tariefverlagingen.

Behoefte

Een ondernemer met een fysiotherapiepraktijk is van plan om haar praktijkruimte ook te gaan gebruiken voor sport- en groepslessen; zij vraagt zich af of dit voor haar fiscale gevolgen heeft.

 

Aan de slag

Na analyse van de jaarcijfers en overleg met de ondernemer komt naar voren dat zij twee jaren geleden het pand waarin zij haar onderneming drijft heeft aangekocht (met omzetbelasting). Haar activiteiten als fysiotherapeut zijn voor de omzetbelasting niet belaste prestaties; de btw bij aanschaf van het pand kon daarom niet in vooraftrek worden gebracht. De activiteiten met betrekking tot de sport- en groepslessen zijn voor de omzetbelasting wel belaste prestaties. In ons rapport hebben wij de gevolgen en mogelijkheden hiervan uitgewerkt. 

  

Resultaat

Na het bespreken van onze bevindingen is zij het werkelijk gebruik zorgvuldig gaan bijhouden en kan zij nog voor een periode van acht jaar (het restant van de herzieningsperiode op het pand) een deel van de omzetbelasting van de aanschaf van het pand alsnog in vooraftrek brengen. Hiermee werd een voordeel van € 4.000 per jaar gerealiseerd.

Tips voor het besparen van omzetbelasting:

Als je een webshop hebt en veel pakjes verstuurt naar particulieren in andere EU-landen, dan moet je de btw
afdragen in het woonland van de afnemer. Dit geldt reeds als je voor meer dan € 10.000 aan totale EU-omzet overschrijdt. Met het One-Stop-Shopsysteem kun je alle EU-btw-aangiften in één keer doen. Vraag dit aan in het tijdvak voordat je de omzetdrempel overschrijdt.

Maak je gebruik van de margeregeling? Laat dan checken of je ook gebruik kunt maken van de globalisatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om marge niet per product te bepalen, maar op de voorraad als geheel. Voordeel is dat je de afdracht van omzetbelasting kunt uitstellen; dit is vooral voordelig voor groeiende ondernemingen waarbij de omvang van de voorraad toeneemt. 

Als duidelijk is gebleken dat je klant de factuur niet zal betalen, mag je de reeds afgedragen btw weer bij de Belastingdienst terugvragen. Van oninbaarheid wordt geacht in ieder geval sprake te zijn als de factuur één jaar na opeisbaarheid nog steeds niet is betaald.

Onderdelen van de fiscale eenheid omzetbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars btw-schulden. Als een
onderdeel stopt met haar activiteiten of er geen sprake meer is van verwevenheid, meld hem dan af; dan is hij niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de andere onderdelen.

Als je een bedrijfspand met btw hebt aangeschaft, moet de bij aankoop in aftrek gebrachte btw worden gecorrigeerd als je het pand deels voor btw-vrijgestelde prestaties gaat gebruiken; dit geldt voor het jaar van aanschaf en de negen opvolgende jaren. Voor andere investeringsgoederen geldt een verkorte herzieningstermijn van 5 jaar. Toets jaarlijks bij gewijzigd of wisselend gebruik of de teruggevraagde btw moet worden herzien. 

Fiscale APK

Op het gebied van omzetbelasting houden wij ons onder meer bezig met:

Krijg grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk!

Arjan adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming