Optimalisatie

Uw onderneming staat midden in de wereld, maar de wereld verandert. U behoudt alleen uw positie als u met de wereld meebeweegt en uw positie verbeteren gaat alleen als u beter, sneller beweegt dan anderen. Wij helpen u die bewegingen te maken door te kijken wat zich in de wereld van uw onderneming afspeelt. Dat doen wij door uw juridische positie te beoordelen en voorstellen te doen om deze nader te optimaliseren.

Behoefte

Een ondernemer drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De onderneming is groeiende en dat resulteert in meer winst, maar leidt ook tot meer risico. Hij vraag zich af wat hij kan doen om de belastingdruk te beperken en de risico-aansprakelijkheid te beperken.

Aan de slag

We gaan aan de slag met de jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting. We voeren een analyse uit en komen erachter dat de jaarlijks verschuldigde inkomstenbelasting leidt tot een beperking van de liquiditeitspositie. De onderneming groeit, de inventaris en voorraad nemen toe, waardoor een lagere belastingdruk c.q. een uitstel van belasting zeer welkom is om de groei voort te kunnen zetten.

Resultaat

De eenmanszaak is omgezet naar een bv, de winstbelasting bedroeg nog maar 15% en over het gebruikelijk loon heeft afstemming met de Belastingdienst plaatsgevonden. Mooie bijkomstigheid van de bv is, dat het ondernemersrisico niet meer strekt tot het privévermogen van deze ondernemer!

Tips om uw belastingpositie te optimaliseren:

Het tarief in de inkomstenbelasting is progressief. Dit tarief is afhankelijk van het in een jaar genoten inkomen. Bij wisselende inkomens kun je daardoor gemiddeld genomen teveel belasting betalen. Om deze reden is er de mogelijkheid tot het middelen van uw inkomen.

De belastingheffing op het uitkeren van dividend is aanzienlijk lager dan het toptarief in box 1 van de inkomstenbelasting, namelijk 26,9% tegenover soms ruim 55%. Hierdoor kan het voor u als DGA voordelig zijn om niet een salarisverhoging door te voeren of een bonus uit te keren, maar dat te doen in de vorm van een dividenduitkering.

Het belastingrentetarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 8%. Door een voorlopige aanslag aan te vragen, voorkomt en bespaart u deze eventuele belastingrente. Ook kunt u hierdoor eventueel in termijnen uw belasting betalen, hetgeen een liquiditeitsvoordeel oplevert, zij het van korte duur.

Indien je in het verleden een aanmerkelijk belang hebt gehad en hier een verlies hebt geleden, dan is de kans groot dat dit verlies uit aanmerkelijk belang niet meer verrekend kan worden. Het verlies kan namelijk alleen worden verrekend met een voordeel uit aanmerkelijk belang. Indien er geen aanmerkelijk belang meer aanwezig is, bestaat er de mogelijkheid om het nog te verrekenen verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting. Hierdoor betaalt u minder belasting in box 1.

Het overboeken van gelden van de ene bv naar de andere bv kan niet zomaar. Hier moet een ’titel’ onder liggen. Dit kan zijn een geldlening, een beheersvergoeding, huur of dividend. Door de overboekingen schriftelijk goed gedocumenteerd te hebben, zal bij bijvoorbeeld een faillissement een curator niet kunnen stellen dat bedragen onterecht zijn overgeboekt. Het is dan ook van groot belang om alles goed te documenteren in de vorm van schriftelijke getekende overeenkomsten.

Fiscale APK

Op het gebied van optimalisatie houden wij ons onder meer bezig met:

Grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk!

Emile adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming