Zorg goed voor uzelf, uw partner en uw kinderen

Uw levensloop in beeld?

Gedurende het leven vinden grote gebeurtenissen plaatsen. Wij wijzen als voorbeeld op trouwen, het krijgen van kinderen, emigratie, echtscheiding en onvermijdelijk: overlijden. Deze gebeurtenissen hebben, nog los van al hun financiële gevolgen, veel impact op het leven van mensen. Vaak is belastingheffing het laatste waar u bij deze zaken aan wilt denken. Helaas is het zo dat dit vaak leidt tot vervelende verrassingen achteraf. Laat daarom uw levensloop door ons beoordelen.

Behoefte

Een alleenstaande vrouw beschikt over een aanzienlijk vermogen. Zij wenst dat haar meerderjarige kinderen richting de toekomst mee kunnen profiteren van dit vermogen en de aangroei hiervan, zonder dat zij hier direct aanspraak op kunnen maken.

 

Aan de slag

De positie wordt geïnventariseerd en we krijgen inzicht in de samenstelling en de exacte omvang van het vermogen. Aan de hand van de fiscale wet- en regelgeving wordt de huidige positie bepaald. Een familiefonds lijkt hierbij het best aan te sluiten op de situatie van deze alleenstaande vrouw. Het fiscale en juridische kader wordt uitgewerkt in een rapport en voorzien van een concreet stappenplan.

 

Resultaat

Het rapport wordt besproken en het familiefonds wordt in het leven geroepen. We begeleiden bij het opzetten van het fonds en houden jaarlijks een vinger aan de pols door het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting.

Tips

Jaarlijks mag er tot een bepaalde hoogte belastingvrij worden geschonken. Daarbij gelden er hogere en eenmalige vrijstellingen voor kinderen. Is het vermogen te groot om belastingvrij weg te schenken aan uw kinderen, dan kan overwogen worden om tegen het lagere tarief schenkingen te doen. Een goed schenkingsplan is daarbij geen overbodige luxe.

In de meest huwelijkse voorwaarden staat een verrekenbeding opgenomen. Dit kan zijn een periodiek verrekenbeding, waarbij jaarlijks een verrekening plaats dient te vinden, of een finaal verrekenbeding, waarbij een verrekening plaatsvindt op het moment van het eindigen van het huwelijk. Deze huwelijkse voorwaarden hebben ook fiscale gevolgen en met name bij het doen van schenkingen of in geval van overlijden. In het kader van een overlijden is het dan ook van belang wat de fiscale gevolgen van de huwelijkse voorwaarden zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld fiscaal aantrekkelijk zijn om de huwelijkse voorwaarden op te heffen, zodat er een gemeenschap van goederen ontstaat.

Net als bij kinderen, geldt er voor kleinkinderen ook een hogere vrijstelling indien zij iets erven van hun opa of oma. Door in het testament te bepalen dat er een bedrag ter hoogte van de vrijstelling wordt gelegateerd aan de kleinkinderen, kan er een besparing van erfbelasting worden gerealiseerd oplopend tot € 4.000 per kleinkind per persoon. Nemen zowel opa als oma het kleinkind op in het testament, dan kan hier twee keer gebruik van worden gemaakt.

Indien u al wel wilt beginnen met het overhevelen van vermogen naar de volgende generatie, maar nog wel over uw financiële middelen wilt blijven beschikken, dan biedt het schenken onder schuldigerkenning een mogelijke uitweg. Deze schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking op papier of schenking ter zake des doods genoemd. De ontvanger van de schenker ontvangt namelijk geen geld, maar krijgt een vordering op de schenker. Deze vordering is vaak pas opeisbaar op het moment dat de langstlevende ouder is komen te overlijden. Dit zorgt ervoor dat het vermogen van de schenker afneemt (hij of zij bouwt namelijk een schuld op), waardoor de verschuldigde erfbelasting op het moment van overlijden lager uit zal vallen. Wel zal er jaarlijks daadwerkelijk 6% rente voldaan moeten worden over het schuldig erkende bedrag.

Fiscale APK

Wij richten onze levensloopwerkzaamheden onder meer op de volgende zaken:

Krijg grip op uw fiscale positie.

Een periodieke check zorgt voor minder belastingdruk!

Pim adviseert u graag!

Stappenplan

1

Intakegesprek

Informeren over behoeftes en wensen.

2

Verzamelen informatie

Wij vragen jaarcijfers en fiscale aangiften op.

3

Uitvoeren fiscale APK

Inlezen, analyseren en beoordelen van documenten.

4

Opleveren rapport

Uitwerken van bevindingen, adviespunten en opstellen van een actielijst.

5

Bespreking

We leggen ons advies in heldere taal uit en vertellen waarop je kunt besparen.

6

Besparing

We voeren het advies uit waardoor de belastingbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt of risico's beperkt worden.

Wat anderen zeggen

De fiscale APK was precies hetgeen waar ik naar op zoek was. Het kost wat maar heeft me meer opgeleverd.

Dga van een uitzendonderneming